Waarom een Omgevingsvisie?

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. Daarin worden 26 verschillende wetten samengevoegd en beter op elkaar afgestemd. De wet moet zorgen voor:

  • minder en daardoor overzichtelijkere regels
  • meer ruimte voor initiatieven
  • lokaal maatwerk
  • vertrouwen

Omgevingsvisie vraagt om belangrijke keuzes

De Omgevingswet vraagt ons samen met inwoners een Omgevingsvisie op te stellen. De Omgevingsvisie gaat over veel onderwerpen, zoals verkeer en vervoer, water, milieu, natuur, gebruik van natuurlijke hulpbronnen, economie, wonen, landbouw en cultureel erfgoed. Voor zover het gevolgen heeft voor de ruimtelijke ontwikkeling ook voor sport- en recreatie, toerisme, veiligheid en gezondheid. 

De Omgevingsvisie is geen optelsom van losse stukken, maar één integrale visie voor de fysieke leefomgeving met beleidskeuzes op hoofdlijnen.

Van Omgevingsvisie naar Omgevingsplan

De gemeente werkt de Omgevingsvisie later uit in een Omgevingsplan. Daarin staat de regels waaraan plannen voor een bepaald gebied moeten voldoen. Dit plan vervangt het oude bestemmingsplan. De visie is dus heel belangrijk voor wat we in de toekomst wel en niet kunnen en mogen doen. Daarom willen graag dat u met ons meedenkt.

In het Omgevingsplan bepaalt de gemeenteraad bijvoorbeeld wat vergunningsvrij kan worden gerealiseerd. Het is voor inwoners dan niet meer altijd nodig om bij een nieuw initiatief een omgevingsvergunning aan te vragen. 

Cookie-instellingen