Wethouder Kroon: “Denk mee over de toekomst van bedrijventerrein Mijdrecht”

Loreen Gons June 25, 2019
149 keer bekeken 0 comments

De nieuwe Omgevingswet in 2021


“We staan onvoldoende stil bij het succes van het bedrijventerrein in Mijdrecht. In vele opzichten is het een bijzonder gebied. Het is niet alleen een van de grootste en meest diverse bedrijventerreinen van de provincie Utrecht, het zorgt ook nog eens voor 5.800 arbeidsplaatsen in onze gemeente”, aldus wethouder Rein Kroon van gemeente De Ronde Venen. “Daar mogen we trots op zijn. Dat doen wij hier mooi wel met elkaar!”

De Ronde Venen is een plek waar het goed wonen, werken, leven en verblijven is. En dat moet zo blijven, vindt de wethouder. Vanaf vandaag begint de gemeente daarom de campagne “Denk mee over de toekomst” om zo met inwoners en het bedrijfsleven het gesprek aan te gaan. Te beginnen met Bedrijventerrein Mijdrecht. “Als je bedenkt dat de helft van onze werkende inwoners op de één of andere manier afhankelijk is van het bedrijventerrein, dan moeten we zorgen dat we het gebied toekomstbestendig maken. De ideeën daarover hoor ik graag”, zegt wethouder Rein Kroon.

Nieuwe Omgevingswet in 2021

Aanleiding is de Omgevingswet die in 2021 ingaat. “Door deze wet kunnen we als gemeente eigen keuzes maken in de inrichting van ons grondgebied en zijn we minder gebonden aan wettelijke normen. Een mooie kans om nu al met ondernemers, inwoners, instellingen en andere belanghebbenden om tafel te gaan en keuzes te maken voor de toekomst. We zoeken mensen die met een frisse blik naar de toekomst van het bedrijventerrein willen kijken en samen met ons een omgevingsvisie willen maken”, licht Kroon toe.

Het bedrijventerrein telt ruim vierhonderd bedrijven waaronder grote namen als CS Johnson, Bayer, Brouwer Transport, Van Schie en Walraven, die de hele wereld bedienen. Het gebied is van groot economisch belang voor De Ronde Venen. “Niet alleen zorgen ze voor veel werkgelegenheid, ze dragen ook nog eens bij aan sterke lokale binding. Dat willen wij koesteren en behouden.”

Toekomstbestendig

In Kroon zijn portefeuille: Ruimtelijke Zaken en Economie. Zaken waar hij zich de komende jaren nog harder voor wil maken. “Het terrein is belangrijk voor ondernemers en werknemers. Tegelijk is het een plek waar mensen wonen en sporten. Of je er nu werkt of naar de sportschool gaat, je afval wegbrengt of er dagelijks doorheen fietst, heel veel mensen hebben met het bedrijventerrein te maken. Daarom roep ik iedereen op om met ons mee te denken over de toekomst.”

De toekomst-campagne vraagt via sociale media, een speciale website (www.toekomstderondevenen.nl) en actieteams op straat aan mensen om vragenlijsten in te vullen. Op basis van de verzamelde ideeën bepaalt de gemeenteraad daarna de kaders van de nieuwe omgevingsvisie voor De Ronde Venen.

De gemeente wil graag weten hoe mensen denken over vervoer op het bedrijventerrein: “Willen we meer ruimte voor fietsers en voetgangers? Of wordt de nadruk gelegd op de verbetering van de doorstroming van auto- en vrachtverkeer? Dat soort afwegingen bepaalt de focus en maakt duidelijk hoe we moeten gaan inzetten op verkeersveiligheid.”

Duurzaamheid

Een ander belangrijk vraagstuk als het om toekomstbestendigheid gaat, is duurzaamheid. Gemeente De Ronde Venen heeft als ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn. “Ruim 50 bedrijven hebben zich via een manifest uitgesproken voor een duurzame bedrijfsvoering. Het is niet de vraag of, maar hoe we dat gaan realiseren. Wij horen graag hoe inwoners en ondernemers daarover denken. Willen we inzetten op circulaire economie via recycling door bedrijven? Willen we zonnepanelen op bedrijfsdaken of meer windmolens?

Allemaal zaken die niet van vandaag op morgen even geregeld zijn volgens de wethouder. “Hoe eerder het goed in beeld is, hoe beter we daar nu op kunnen inspelen bij de provincie of het Rijk.

Bouwstenen

Alle ideeën worden verzameld en de komende tijd verwerkt in een oogstdocument. Daarin staan de kaders voor de volgende stap: de Omgevingsvisie. “Hoe meer inbreng, hoe krachtiger en effectiever wij aan de slag kunnen als gemeente. Het gaat om bouwstenen voor de toekomst. Het is dus niet zo dat er volgende week al zichtbare veranderingen zijn, maar we werken hiermee stap voor stap naar meer ontwikkeling”, garandeert wethouder Rein Kroon.  

Omgevingsvisie

De aanleiding om naar de toekomst van bedrijventerrein Mijdrecht te kijken, is de veranderende wetgeving. Kort gezegd, 26  bestaande wetten gaan (grotendeels) op in een nieuwe Omgevingswet. Dit zorgt voor minder ingewikkelde regels en procedures voor inwoners en ondernemers en meer zeggenschap voor gemeenten zelf. Zo kunnen we samen met ondernemers en inwoners met een open en onbevangen blik naar een bepaald gebied kijken en nieuwe oplossingen op tafel leggen. Of het nu gaat om duurzaamheid of veiligheid, alles is mogelijk. Al die ideeën worden verwerkt in een omgevingsvisie waarna het wordt uitgekristalliseerd in een omgevingsplan. Tussen 2020 en 2024 moeten alle gemeenten een omgevingsvisie hebben en in 2029 moet dat zijn verwerkt in een omgevingsplan. Beide zijn onderdeel van die nieuwe Omgevingswet die als een paraplu fungeert.

Wat kan er volgens u beter op het bedrijventerrein Mijdrecht? Laat het de gemeente weten via de online vragenlijst op www.toekomstderondevenen.nl/denkmee of sta ons  team van vrijwilligers te woord op zaterdag 29 juni tussen 11.00 en 14.00 uur op het parkeerterrein bij de Karwei of op woensdag 3 juli tussen 12.00 en 15.00 uur bij het Veenweidebad in Mijdrecht.  

Images

0  Comments

Cookie settings